с. Могилів. Дошкільний навчальний заклад №2 "Дзвіночок"
Блог керівника

БЛОГ ЗАВІДУВАЧА МОГИЛІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - 2

 

НЕСТЕРЕНКО НЕЛЯ БОРИСІВНА

 
 

Дотримання принципів управління дошкільним закладом

До основних принципів управління на мій погляд відносяться: принцип прогностичності управління; єдності державних і внутрішніх механізмів управління; демократизації і гуманізації управління; раціонального поєднання централізації і децентралізації; єдності єдиноначальства і колегіальності; системності в управлінні.

Щодо прогностичності управління. Однією з найвагоміших характеристик нашого дошкільного навчального закладу є його тісні специфічні взаємозв'язки із зовнішнім середовищем. Жоден навчальний заклад не може бути "островом у собі". Він повністю залежить від зовнішнього середовища: економічних умов, соціальних, культурних, засновника. Тому ми вивчаємо особливості впливу зовнішнього середовища, розробляємо способи взаємодії з ним, перебудовуємо навчально-виховний процес і водночас підкоряємо  середовище для досягнення своєї мети.

Єдність державних і внутрішніх механізмів управління означає, що внутрішнє управління повинно забезпечувати повне використання умов, створених державою для функціонування навчального закладу: законів, постанов, нормативних вимог; установлених стандартів.

Демократизація і гуманізація управління орієнтує мене як керівника закладу на:

-  делегування певної частини прав і повноважень таким структурам, як піклувальна рада дошкільного закладу, педагогічна рада, забезпечення виборності та звітності цих управлінських структур;

-  максимальне використання самодіяльності й ініціативи вихователів, батьків, широкої громадськості, прояву їх творчих сил;

- встановлення, функціонування і розвиток демократичних стосунків між адміністрацією, вихователями, батьками;

- встановлення оптимального співвідношення цілеспрямованих управлінських впливів, співробітництва, співуправління.

Вважаю, що співробітництво між адміністрацією і педагогами може бути сформоване лише на основі гласності, яка передбачає наявність повної, об'єктивної, всебічної інформації про все, чим живе дошкільний заклад. Тому демократизація внутрішнього управління на мою думку передбачає звіти не тільки педагогів перед адміністрацією, а й адміністрації перед педагогами, звіти педагогічної ради перед загальними зборами батьків.

Колегіальність передбачає опору на досвід і знання членів педагогічного колективу, їх участь у підготовці, розробці й обговоренні управлінських рішень, зіставлення різних точок зору, прийняття оптимального рішення. Якщо колегіальність пріоритетна на етапі обговорення і прийняття рішень, то єдиноначальність необхідна насамперед на етапі реалізації цих рішень.

Системність в управлінні передбачає розуміння системної природи педагогічного процесу. Системний підхід в управлінні дошкільним закладом спонукає мене мати чітку уяву про заклад як систему: її основні компоненти (основні частини), структуру (її зв'язки і відношення, які складаються або руйнуються між цими частинами), інтегративну властивість системи, яка є результатом взаємодії компонентів, а не властивостей окремих з них. Стійкість інтегративної властивості залежить від цілісності системи.
Системність в управлінні
дошкільним закладом передбачає також цілісність усіх функцій управління в кожному із управлінських циклів. Кожна із функцій управління є об'єктивно необхідним видом управлінської діяльності. Реалізація кожної наступної функції значною мірою залежить від того, наскільки повно реалізується попередня функція.